Info

Joep Gelens heeft deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek van Blik op Werk. Cliënten hebben de dienstverlening van Joep Gelens, Re-integratie gewaardeerd met een 9,3. Zie www.blikopwerk.nl (opent in nieuw venster)


Joep Gelens, Re-integratie maakt deel uit van collectief werkplezier Noord Holland.


Sinds 1 April 2008 voldoet het bureau aan de door het UWV gestelde eisen voor de uitoefening van Individuele Reintegratie Trajecten.
www.uwv.nl (opent in nieuw venster)


Werk.nl (opent in nieuw venster), de site van UWV WERKbedrijf, heeft als doel om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen.


De Ethische Code van de Academie voor Coaching geldt als uitgangspunt. Daarnaast houdt het bureau zich aan een privacy- en klachtenreglement. Deze kunt u m.b.v. onderstaande links downloaden:

Privacyregelement

Klachtenregelement

Bureau met een persoonlijke benadering

wonen, werk en re-integratie

Doelstelling van Joep Gelens, Re-integratie is het aanbieden van ondersteuning aan mensen die om psychische, psychosociale en/of lichamelijke redenen het perspectief op deelname aan het maatschappelijk leven zijn kwijtgeraakt. Het (opnieuw) verkrijgen van werk vormt een belangrijk aspect bij de re-integratie.

Er wordt "betrokken maatwerk" geleverd. De vraag van de klant geldt daarbij als uitgangspunt. Deze wordt een professionele omgeving geboden waarin vertrouwen, het nakomen van afspraken en korte lijnen vanzelfsprekend zijn.

De kracht ligt in het samenwerken met anderen. In de eerste plaats met de klant. Door het inzetten van specifieke expertise kan de vraag van de klant op maat worden beantwoord. Samen met de klant wordt er een trajectplan opgesteld waarin beschreven staat welke stappen nodig zijn om de re-integratie te realiseren.

Het bureau onderscheidt zich door i.p.v. plaatsingsgericht de nadruk te leggen op de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De ervaring leert ons dat wanneer mensen hun eigen verantwoordelijkheid over het leven weer oppakken zij zelf stappen zetten en terugkeren op de arbeidsmarkt. Waar nodig kan bemiddeling een aanvullende dienst zijn.

Naar boven